Trumpa genijaus biografija
Pamokėlės
Nuotraukos
Mokytojos
Kaip
ugdomas
talentas?
Suzuki
metodas
svetur
Suzuki
metodas
Lietuvoje

Rengimas priešmokyklinei ir pirmajai klasėms

SUZUKI TALENTŲ MOKYKLOJE

Kviečiame 5-6 m. vaikus į vakarinius užsiėmimus.
Rašto pažinimas, matematikos pagrindai, dailė, muzika, individualios instrumento pamokos.

Soc.m.dr. D.Aukštkalnytės konsultacijos tėveliams apie pasirengimą mokyklai ir ugdymo aplinkos kūrimą namuose.

Informacija tel.: (8 685) 86778, (37) 44 97 22

Skaitykite „Mamos žurnalą”!


,
Dėkojame
už Jūsų
atsiliepimus!
66 pieš.
iš viso pasaulio
Vaikai, tėvai, paaugliai
Skaitiniai
ne tik
mamoms
Akcinei bendrovei „Kelprojektas”
už transportą mūsų kelionėms

Top 100