ANKSTYVOJO UGDYMO VADOVAS

Vaikas iki trejų metų: tėvams, globėjams, pedagogams

Sudarė O.Monkevičienė; dailininkė A.Čapskytė
Vilnius, „Minklės leidyba”, 2001, 152 psl., tiražas 7000

[spauskite čia, kad išdidinti viršelį >>]

Autoriai:
Ona Monkevičienė Dėja Aukštkalnytė
Aldona Tarasonienė Virginija Bortkevičienė
Rimanta Matlašaitienė Vitalija Gražienė
Vitolda Glebuvienė Albina Katinienė
Regina Rimkienė Ida Juraitienė

„Vadovo” sudarytojos O.Monkevičienės žodis:

     „Ankstyvojo ugdymo vadovas”- tai patarėjas šeimai, siekiančiai garantuoti gyvenimo ir ugdymo kokybę vaikui nuo gimimo iki trejų metų, programa ir konkrečios rekomendacijos lopšeliams, veiklos gairės švietimo paslaugas šeimai ir vaikui teikiančioms institucijoms.
     Knygoje pateikiama išsami informacija apie vaiko raidą:
     kaip skleidžiasi mažo vaiko asmenybė - kada ir kaip keičiasi savivoka, emocijos, elgesys, būdas; kokios psichologinės tų pokyčių priežastys;
     kaip formuojasi ir kinta intymus emocinis ryšys su artimaisiais- kaip atsiranda prieraišumas, kokios natūralios vaiko nepaklusnumo šaknys, kaip plėtojasi socialiniai įgūdžiai;
     kaip gimsta ir plėtojasi vaiko kalba, koks jos poveikis bendravimui, pažinimui, savikontolei, saviraiškai;
     kaip tobulėja pažinimas, kaip jį veikia mąstymo, dėmesio, atminties pokyčiai;
     kaip vaikas auga, įvaldo vis naujus judėjimo būdus, įgyja savarankiškumą didinančių gyvenimo įgūdžių.
     Lygiagrečiai pateikiamos rekomendacijos, kaip sudaryti kuo palankesnes sąlygas vaiko augimui ir gebėjimų skleidimuisi, kaip skatinti raidą, kaip išvengti elgesio ir kitų problemų.
     Pateikiami vaiko ankstyvojo ugdymo tikslai ir uždaviniai, konkretūs institucinio ugdymo modeliai, švietimo paslaugų šeimai ir vaikui formos, šiuolaikinė teorinė bei praktinė ankstyvojo ugdymo samprata, strateginės švietimo ir ankstyvojo ugdymo kryptys.


Klausimus ir komentarus siūskite el. paštu: mokyklele@talentas.lt