Š.Suzuki Talentų mokyklos,
Kauno Valstybinio Akademinio Dramos teatro vaikų studijos,
Modernaus šokio studijos „Fluidus”

2002 m. birželio 1 d.


Fotografijos: A.Koroliovas, A.Stankevičius, D.Slavinskas
Libretas I.Paliulytė • Muzika D.Aukštkalnytė, A.Simanavičienė
Režisūra I.Paliulytė • Choreografija A.Naginevičiūtė, R.Magilaitė

Premjera: 2002 m. birželio 1 d. 18.00
Kauno Valstybiniame Akademiniame Dramos teatre


Nuoširdžiausia padėka projekto rėmėjams:
Mažųjų artistų tėveliams, NETZFREQUENZ GmbH, A.Jakelio firmai,
Kauno Valstybiniam Akademiniam Dramos teatrui


P R O G R A M A

1 paveikslas
Uvertiūra. Vaikai miega ir sapnuoja ilgą, stebuklingą sapną...

2 paveikslas
Angelai saugo jų ramybę ir saldų miegą.

3 paveikslas
Nors keltis iš miegelio nelabai malonu, bet pagalvių mūšis praskaidrina nuotaiką.

4 paveikslas
Šviesus vasaros rytas žada skaisčia ir šiltą dieną.

5 paveikslas
Rasos lašeliai džiaugiasi patekėjusia saule.
6 paveikslas
Rūkui pakilus, pasirodo darbštuolės skruzdėlės.

7 paveikslas
Dirbti dienos darbelius joms padeda ir bitutės.

8 paveikslas
Mažiesiems darbininkams sukliudo staiga kilęs lietus. Bet per jį taip smagu šokti kartu su varlėmis!

9 paveikslas
Po visų darbų ir šokių vėl traukia į lovelę...

10 paveikslas
Angelai palaimina naują naktį. Sapnas tęsiasi...
CD „Būk varle ir tu!” Miuziklas „Būk varle ir tu!” įrašytas į audio CD. Taip kad nepatekusieji į šį renginį gali pasidžiaugti bent jau įrašu. CD „Spindulėli, tu spindėk” Pirmojo Š.Suzuki sąsiuvinio lietuviškas variantas!
Kompaktiniai diskai pradėti platinti nuo š.m. birželio 1 d.
Norinčiu įsigyti šiuos CD prašome kreiptis tel.:
(8-37) 37 44 37, (8-685) 8 67 78
arba el. paštu:
mokyklele@talentas.lt