Suzan su malonumu piešia ir pati

Muzikiniai  žaidimai su vaikais

Manhatano mokyklos Muzikinių darbų parodomoji pamoka, 1978

Suzuki priešmokyklinukai iškylauja

Suzan „skaito paskaitą studentams”SUZAN GRILLI LAIŠKAS LIETUVIAMS

2002 m. kovo menėsį gavome Susan Grilli, ankstyvojo ugdymo konsultantės, knygos "Preschool in the Suzuki Spirit" autorės, laiška, kuriuo nutarėme pasidalinti su visais Suzuki metodą vertinančiais geros valios žmonėmis

Brangūs Suzuki ankstyvojo ugdymo bičiuliai,

Man sunku patikėti, kad jau praėjo beveik trisdešimt metų nuo Suzuki priešmokyklinio ugdymo įstaigos atidarymo Manhetene ir penkiolika metų nuo knygos "Priešmokyklinis ugdymas Suzuki dvasioje" išleidimo. Pažymime ne tik šių įvykių metines, bet ir švenčiame pasaulinį nepaprastos svarbos visų vaikų ankstyvojo lavinimo pripažinimą pasaulyje, o ypač naują supratimą, kokiu nuostabiu būdu muzika gali įprasminti patį gyvenimą. Norėčiau, kad dr.Suzuki būtų gyvas ir pamatytų, kaip šis tyrimas pagaliau įrodė, kad jis buvo teisus! Interviu, kurį iš jo ėmiau 1991 m. (jam tuomet buvo 92 m.), jis pasakė: "Susitikimuose su savo mokinių tėvais aš visuomet prašau jų laikyti savo vaikų ugdymą savo pareiga - ne tik motinos kalbos mokymą, bet ir visą ugdymą... Kiekvienas tėvas yra puikus (mokydamas motinos kalbos). Jie nežino, kokie yra nuostabūs!" Spalio mėnesį Berlyne aš dalyvausiu simpoziume, organizuojamame Koji Tojoda (Suzuki instituto Matsumoto direktorius, pasaulinės Š.Suzuki Asociacijos presidentas) ir vokiečių japonistikos centro. Jo tema - ankstyvasis vaikų ugdymas muzika. Tai bus puiki galimybė dar kartą patvirtinti didį Šiniči Suzuki, kaip ankstyvojo ugdymo pionieriaus, indėlį, ir atskleisti miriadus mažų vaikų galimybių ateityje, jei tik mes tęsime dr.Suzuki darbą ir nuoširdžiai tikėsime, kad "Visi vaikai ugdosi bet kurioje aplinkoje. Yra tik nuostabios galimybės". "Kiekvienas vaikas gali mokytis"... Aš tebedirbu patarėja Lab Charter School konservatorijoje Bostone, kur ugdymas muzika yra tvarkaraščio dalis. Buvau paprašyta pasidalinti savo idėjomis, nes Suzuki filosofija yra laikoma labai tvirtu mokyklos pagrindu. Matau vaikus su labai skirtinga patirtimi, "Užsikabinančius" už muzikos, kuri yra viso jų mokyklinio gyvenimo integrali dalis, ir susižavėjimas šiuo projektu greitai plinta Bostono regione. Aš paskirstau savo laiką tarp Bostono ir Niujorko, ir tikiuosi susitikti su Jumis artimiausioje ateityje. Peter (Susan Grilli vyras) mėgsta savo darbą Bostono japonistikos draugijoje.

Geriausi mano linkėjimai Jums 2002 m.!

P.S. Mes ypatingai pamėgome ledo šokėjus iš Jūsų šalies Olimpinėse žaidynėse!Suzan Grilli ir Shinichi Suzuki

Suzan Grilli knyga „Priešmokyklinė veikla Suzuki dvasia”

Suzan Grilli ir Shinichi Suzuki Matsumoto mieste (Japonija), 1978

Muzikinių darbų Manhatano mokykla, 1978

Suzan Grillin, Margot Cohn ir Marai Yaw dirba su vaikais