Vertimas: D.Aukštkalnytė
Požiūris į
vaikus
Žodinė
 charakteristika 
 Bendravimo 
stilius
Pasekmės vaiko vystymuisi
Palankumas, geranoriškumas ir meilė Vaikas- viso mano dėmesio centras Švelnus elgesys, natūralus įsitraukimas į žaidimus Saugumo jausmas, normalus asmenybės vystymasis
Akivaizdus susvetimėjimas Nemėgstu vaikų ir neketinu dėl jų gadinti nuotaikos Šalinimasis, kontaktų vengimas, griežtumas Agresyvumas, uždarumas, emocinio vystymosi sutrikimai
Perdėtas reiklumas (maksimalizmas) Vaiką galima būtų pakeisti kitu, geresniu Niekada negirti, jokios paskatinimų sistemos, kiekviename vaiko poelgyje ieškoti kliaudos, dažnai barti Frustracija, nepasitikėjimas savimi, baimė
Perdėta globa Viską darau dėl vaikų ir pasišvenčiu jiems Skubrumas, stengimasis taikytis prie vaiko nuotaikų kaitos, jo savarankiškumo ribojimas Sulėtinta socializacija, nesugebėjimas savarankiškai veikti, infantilumas