Š.Suzuki gimė 1898 m. spalio 17 d. Japonijoje, smuikų gamyklos savininko šeimoje.

18 m. pradėjo mokytis groti smuiku, ką visą gyvenimą pabrėždavo kaip kliūtį, įtakojusią meistriškumo trūkumą (nors tapo koncertuojančiu smuikininku ir vienu žymiausių XX a. muzikos pedagogu) bei… faktą, drąsinantį net silpniausius mokinius ir jų tėvus, kad pradėti mokytis muzikos niekada nėra per vėlu.

Tarpukaryje studijavo smuiką Vokietijoje, Berlyne, pas Karlą Klinglerį, kurį pats išsirinko mokytoju po vieno jo koncerto dėl nepaprastai gražaus smuiko skambėjimo. Antroji asmenybė, buvusi didžiausiu autoritetu Š.Suzuki, o neužilgo tapusi jo draugu, buvo Albertas Einšteinas. Jo humaniškumas, dėmesingumas visiems jį supantiems žmonėms ir dvasios stiprybė buvo įkvėpimo šaltinis daugumai Š.Suzuki darbų.

1946 m. su žmona persikelia i Matsumoto (Japonija), kur pradeda dirbti, taikydamas "Motinos kalbos" metodą. Pirmieji jo, o vėliau ir kitų jo metodu dirbancių mokytojų klasės vieši koncertai atneša šlovę, nes labai maži vaikai demonstruoja scenoje nepaprastą techniką ir ypatingą muzikalumą. Tačiau pagrindinis Š.Suzuki tikslas- ne tik išauginti talentingus atlikėjus, bet visiems muzikos besimokantiems vaikams suteikti šią gyvenimo džiaugsmą nešancią dovaną, o kartu matyti, kaip jie tampa laisvais, laimingais, gyvenimą mylinčiais žmonėmis. Metodas populiarėja Japonijoje, JAV, Vakarų Europoje, Australijoje ir Azijoje, jis adaptuojamas kitų specialybių atlikėjams. Kuriasi mokyklos ir institutai, toliau tęsiantys Š.Suzuki pradėtą darbą, jis išrenkamas daugelio pasaulio Muzikos akademijų Garbės Daktaru. Tačiau ligi pat mirties (1998 m. sausio 26 d.) Š.Suzuki išlieka nepaprastai darbščiu, nuoširdžiu, paprastu, kitų gyvenimus savo asmenybės šviesa praturtinančiu žmogumi.SVARBIAUSIOS Š.SUZUKI KNYGOS:

„Žmogus ir talentas”, kurioje aprašytas jo kelias į naujo muzikos metodo atradimą.

„Ugdyti meile”, kurioje išdėstyti pagrindiniai „motinos kalbos” metodo principai.

„Gebėjimų lavinimas nuo nulinio amžiaus”, kuriame teikiami praktiniai patarimai, kaip ir kokiu tikslu reikėtų vaikui teikti muzikinį lavinimą nuo pirmųjų gyvenimo dienų.