Suzan Grilli laiškas2002 m. kovo menėsį gavome Susan Grilli, ankstyvojo ugdymo konsultantės, knygos "Preschool in the Suzuki Spirit" autorės, laiška, kuriuo nutarėme pasidalinti su visais Suzuki metodą vertinančiais geros valios žmonėmis. Spauskite čia, kad perskaityti laišką

Ruth Miura- japonų kilmės amerikietė, gimusi ir augusi Kalifornijoje. Baigusi aukštąją mokyklą JAV, ji pradėjo dirbti koncertmeistere Pietų Kalifornijos universitete. 1978- 1980 m. stažavosi Talentų ugdymo institute Japonijoje. Nuo 1980 m. pradėjo bendradarbiauti Britų Suzuki institute Londone, derindama užsiėmimus tarp savo mokinių bei mokytojų- ekspertų grupių Prancūzijoje ir Suomijoje. Nuo 1982 m. Ruth lydėdavo dr. Š.Suzuki visose Europos Suzuki konferencijose kaip jo vertėja. Ji laikoma viena ryškiausių asmenybių, visame pasaulyje propaguojančių Š.Suzuki metodą.

1990 m. Ruth persikelia i Suomiją, kur dirba Uudenmaa Suzuki institute. 1991 m. mokosi Paryžiuje pas Monique Deschausees. Šiuo metu Briuselyje, turi plačią privačią praktiką ir nenuilstamai darbuojasi Europos Š.Suzuki Asociacijoje, konsultuodama bei egzaminuodama būsimuosius Š.Suzuki metodo pasekėjus. Jos paskaitos bei praktiniai seminarai vertinami ne tik Europoje, bet ir Šiaures Amerikoje.

Kadangi šią ganėtinai sausą ir oficialią informaciją knygoje „Sensibility and Education” (1993) pateikia Ruth mokytoja, dr. Š.Suzuki koncertmeistere Haruko Kataoka, būtina kiek pagyvinti neiškalbingus faktus.

Bet kuriam nors trumpam su ja bendravusiam žmogui Ruth palieka jautrios, subtilios, be galo mielos asmenybės įspūdį. Kiekvienas jos žodis ir veiksmas- tarsi gyvo bendravimo su Š.Suzuki atspindys. Gyvą jos protą parodo tai, jog prieš skaitydama paskaitas kurioje nors šalyje, ji bent minimaliai įsisavina tos šalies kalbą. Tad šiandien Ruth laisvai kalba angliškai, japoniškai, suomiškai ir prancūziškai. Pirmą kartą lankydamasi Lietuvoje, ji pamokose gana laisvai bendraudavo lietuviškai su mūsų vaikais. Gal sekantį kartą ji jau kalbės su mumis be vertėjų? Ir tai toli gražu ne vienintelis Ruth privalumas. Švelnus humoras, kuriuo ji praskaidrina kiekviena bendravimo minutę, neretai pereina i griežtoką sarkazmą, kai paliečiami netikę darbo su vaikais pavyzdžiai. Ir beveik neįmanoma jai paprieštarauti: Ruth yra puiki ir mokytojų, ir vaikų mokytoja. Ir jei žinoma rusų patarlė byloja, jog mokytojų mokytojais tampama tuomet, kai nesiseka mokyti vaikų, Ruth veikla yra tiesiog priešingybė tokiems pedagoginiams fiasko. Tad Vilniuje įvykęs seminaras - ne vien „savaitės įvykis” Lietuvos muzikos pedagogikoje. Kiek tik turės jegų, Ruth ir ateityje stengsis, kad Lietuvoje muzikos besimokantys vaikai nebūtų „pedagogiškai apleisti”.

RUTH MIURA SEMINARAI LIETUVOJE:

2000 m. seminaras Kaune.

2001 m. balandžio mėn. seminaras Vilniuje.